• *
 1. Inschrijven

  Door ondertekening van onderstaand formulier geeft u toestemming om/aan:

  - om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

  - uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  K-Fitness
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  -Indien de incasso niet kan plaatsvinden wordt er €2,50 per mislukte incasso aan kosten berekend

  - U gaat akkoord voor een éénmalige betaling van € 25,- OPSTARTKOSTEN (administratie, toegangssleutel en lockerslot)
  - U verklaart tevens kennisgenomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud daarvan.
  - Abonnementen worden stilzwijgend verlengd tot maximaal 1 jaar volgens de wettelijke voorschriften
  - Opzegging dient u schriftelijk/mail te doen waarna u een bevestiging krijgt.

  - Alleen een bewijs van uitschrijving is bepalend voor een uitschrijving

   

   

  1. Abonnement*
  2. Geslacht*
  3. Naam*
  4. Adres
  5. Postcode + woonplaats
  6. Telefoonnummer
  7. Geboortedatum
  8. IBAN rekeningnummer*
  9. *
  10. *
  11.  
  12.  
 1. *
  *